- Vestigingsadres en postadres is: Geleenstraat 62, 6411 HT Heerlen

- Telefoon: +31 (045) -5600611 op werkdagen tussen 10:00-12:00 uur

- Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 14109417 BTW-nummer NL00405685B56

Algemeen:

Deze privacy verklaring is van toepassing op The Hair Company (winkel) handelend onder de handelsnaam www.kappersspullen.com en www.kappersgigant.com (webshop) hier nader te noemen als `The Hair Company`. The Hair Company respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

De prijzen van de Webwinkel en de Fysieke winkel kunnen afwijken. De prijzen die gehanteerd worden bij de locatie waar u koopt zijn geldend.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

• Uw e-mail adres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website

• Uw e-mail adres als u dit aan ons communiceert

• Alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd heeft

• Alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

• Om uw voorkeuren te registreren;

• Om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst;

• Om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om bij uw volgend bezoek een beter dienstverlening te bieden;

• Om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.

• Het beantwoorden van vragen van gebruikers

• Het bevorderen van veilige handel op www.kappersspullen.com en www.kappersgigant.com

• Het registreren van meldingen van geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten alsmede het bevorderen van een oplossing van geschillen

• Het afdwingen van naleving van ons beleid en onze gebruikersvoorwaarden het innen van vergoedingen

• IP-adressen om zonodig bezoekers van de website te weren. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen de volgende veiligheidsmaatregelen treffen: een veilige verbinding waarborgen waarover gegevens worden uitgewisseld. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft The Hair Company geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

• Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid? Als u wilt reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per e-mail: info@kappersspullen.com, per brief: The Hair Company, Geleenstraat 62, 6411 HT Heerlen, afdeling consumentenservice

• Over communicatie per e-mail: als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Over communicatie per brief: als u ons via het web uw postadres meedeelt, zult u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd heeft, op het adres dat u ons meegedeeld heeft. Over communicatie per telefoon: als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst heeft. U kunt zich tot de volgende instantie wenden wanneer u geen geadresseerd reclamedrukwerk, commerciële telefoontjes of e-mails (meer) wenst te ontvangen.

• E-mail: info@kappersspullen.com

• Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen van ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te veranderen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Artikel  – Levering en retour

1.    Behoudens een uitdrukkelijk andersluidende bepaling worden de Producten in overeenstemming met de voorwaarden, de termijnen en het adres vermeld in de orderbevestiging geleverd. Indien in de orderbevestiging geen voorwaarden en/of termijnen en/of adres vermeld wordt, worden de Producten op het adres van de maatschappelijke zetel van de Klant geleverd. The Hair Company bepaalt de wijze van transport en verpakking, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De kosten voor de Levering zijn ten laste van de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.    De Klant moet de bestelde Producten bij Levering in ontvangst nemen. Indien zou blijken dat de Levering tijdens de openingsuren op het adres zoals vermeld in artikel 1. onmogelijk is, wordt dit als een contractuele schending vanwege de Klant aanzien en The Hair Company zal het recht hebben om de Producten, ofwel op kosten en risico van de Klant op te slaan, of het Contract onmiddellijk (of om op het even welk later ogenblik) te beëindigen.

3.    De leveringsdata worden door The Hair Company op indicatieve wijze meegedeeld. Een vertraging in de Levering kan in geen enkel geval als een niet-naleving van het Contract door The Hair Company aanzien worden en zal aan de Klant geen enkel recht verlenen om het Contract te ontbinden of om een financiële vergoeding of schadevergoeding en intresten te eisen.

4.    De aanvaarde Producten mogen onder voorbehoud van een voorafgaande, uitdrukkelijke en geschreven aanvaarding naar The Hair Company teruggestuurd worden. Behoudens anders overeengekomen, gebeurt het terugsturen van Producten ten laste en op risico van de Klant.

5.    De Klant is verplicht om de instructies van The Hair Company met betrekking tot de opslag en de manipulatie van de geleverde Producten strikt na te leven en deze op intacte wijze te bewaren en te verkopen en vrijwaart uitdrukkelijke The Hair Company voor elke aansprakelijkheid in dat verband ook ten aanzien van eindklanten van de Klant.

6.    The Hair Company behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke of gespreide Leveringen uit te voeren met een daaropvolgende aangepaste facturatie, zonder dat de Klant het recht heeft om dit te weigeren en zonder dat de Klant hierbij tot een uitgestelde betaling kan over te gaan. Artikel 2. is eveneens op gedeeltelijke of op gespreide Leveringen van toepassing.

© 2014 - 2024 Kappersspullen.com | sitemap | rss