Belangrijke informatie voor onze klanten
Dit is de website van www.kappersspullen.com van de firma The Hair Company
Vestigingsadres en postadres is:
Geleenstraat 62
6411 HT Heerlen
Telefoon: +31 (045) -5600611 van maandag tot en met vrijdag tussen 10.30 en 15.00 uur
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 14023389 btw nummer NL158620100B01

Algemeen

Deze privacy verklaring is van toepassing op The Hair Company (winkel) handelend onder de handelsnaam www.kappersspullen.com en www.kappersgigant.com (webshop) hier nader te noemen als `The Hair Company`. The Hair Company respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
• uw e-mail adres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
• uw e-mail adres als u dit aan ons communiceert
• alle informatie met betrekking tot de pagina`s die u op onze site geraadpleegd heeft
• alle informatie die u vrijwillig verstrekt heeft (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie
Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
• om uw voorkeuren te registreren;
• om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst;
• om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om bij uw volgend bezoek een beter dienstverlening te bieden;
• om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt.
• het beantwoorden van vragen van gebruikers
• het bevorderen van veilige handel op www.kappersspullen.com en www.kappersgigant.com
• het registreren van meldingen van geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten alsmede het bevorderen van een oplossing van geschillen
• het afdwingen van naleving van ons beleid en onze gebruikersvoorwaarden
het innen van vergoedingen
• IP-adressen om zo nodig bezoekers van de website te weren
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen de volgende veiligheidsmaatregelen treffen: een veilige verbinding waarborgen waarover gegevens worden uitgewisseld.
Links
De site van the Hair Company kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft the Hair Company geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.


Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacy beleid?
Als u wilt reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen
• per e-mail: shop@kappersspullen.com
• per brief: The Hair Company, Geleenstraat 62, 6411 HT Heerlen, afdeling consumentenservice
Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zult u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd heeft, op het adres dat u ons meegedeeld heeft.
Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst heeft.
U kunt zich tot de volgende instantie wenden wanneer u geen geadresseerd reclamedrukwerk, commerciële telefoontjes of e-mails (meer) wenst te ontvangen:
• E-mail: shop@kappersspullen.com
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen van ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te veranderen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2024 Kappersspullen.com | sitemap | rss